Prospěšnost „veřejné prospěšnosti“?

Vydáno 27. 03. 2017

Transparency International ČR s překvapením sleduje aktuální vývoj návrhu zákona o veřejné prospěšnosti. Podle názoru TI se zde přistupuje ke krokům, které mohou likvidovat malé neziskové společnosti, a proto se připojujeme k výzvě premiérovi, aby tato právní norma nebyla v aktuální podobě schválena.

Transparency International Česká republika: "Hlídáme veřejný zájem, hájíme efektivní a odpovědnou správu země."

 

Transparency International Česká republika: „Hlídáme veřejný zájem, hájíme efektivní a odpovědnou správu země.“ | zdroj: TI

Návrh zákona (tisk 1005) se do Poslanecké sněmovny dostal po několikaleté „hibernaci“, přes velké množství připomínek a přes negativní postoj Legislativní rady vlády, a to v době, kdy ho už není třeba. Přestože občanský zákoník zákonné zakotvení veřejné prospěšnosti předpokládá, tento účel již nyní do velké míry naplňují jiné normy (zákon o účetnictví a jiné účetní a daňové zákony, nebo sám občanský zákoník).

Podstatou aktuálního návrhu je zavedení procesu pro získání statusu veřejné prospěšnosti, který je ovšem velmi administrativně náročný, včetně povinnosti auditu u organizací s obratem nad 5 mil. korun (pro srovnání: u jiných ekonomických subjektů tato povinnost začíná na 80 milionech). Detaily návrhu najdete zde [O1].

TI zásadně podporuje zprůhlednění financování neziskového sektoru a sama dodržuje standardy převyšující i nově navrhované podmínky pro získání statusu (ty naše vycházejí ze zákona o obecně prospěšných společnostech). Přesto považujeme způsob, jakým má být neziskové prostředí “zkvalitněno”, za nevhodný.

Návrh neposkytuje výraznější záruky pro zajištění veřejné prospěšnosti, pouze omezuje přístup k tomuto statusu pro byrokraticky silné organizace. V době, kdy bývají neziskové organizace kritizovány, že vynakládají příliš prostředků na administrativní a mzdové náklady, se jeví tento návrh naprosto kontraproduktivní.

Ve shodě s iniciátory dopisu jsme i v názoru, že současný návrh příliš nahrává možnosti zneužití proti menším neziskovým organizacím. Varovným signálem je i snaha politiků o překotné schválení bez konstruktivní diskuse se zainteresovanými stranami.

„Ačkoliv jsou naše vlastní auditní zásady a nároky na zveřejňování informací o struktuře, činnosti a financování pobočky TI přísnější než stanovuje tento diskutabilní návrh, chápeme, že pro řadu menších neziskovek jsou zcela předimenzované a nedosažitelné, aniž by to znamenalo, že nejsou transparentní nebo že nejsou prospěšné,“ dodává David Ondráčka, ředitel Transparency International Česká republika.

 

UŽITEČNÝ ODKAZ

Otevřený dopis předsedovi vlády k zákonu o statusu veřejné prospěšnosti

 

TRANSPARENCY INTERNATIONAL

Jsme součástí největší mezinárodní nevládní organizace zaměřené na problematiku korupce. Mapujeme stav korupce v České republice a aktivně přispíváme k jejímu omezování. Zapojujeme občanskou společnost, soukromou sféru i státní sektor. Těžíme z naší dlouholeté nadnárodní praxe a know-how v nastavování protikorupčních programů a strategií. Prostřednictvím projektů aktivně přispíváme k iniciování systémových změn.

Pro veřejnost provozujeme bezplatnou právní poradnu, na kterou se obracejí ročně stovky klientů z celé republiky. Naše investigativa dává korupční případy do pohybu. Rozběhli jsme např. kauzy v Lesích ČR a také v Dopravním podniku hlavního města Prahy. Rozkrýváme pavučiny politiků a podnikatelů zneužívajících EU fondy kolem ROP Severozápad. Věnujeme se mimo jiné společnostem, které prostřednictvím offshore destinací vyvádějí daně z České republiky.

Naši činnost můžete podpořit skrze darovací bránu TI.


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.