Taxparency

Publikováno 19. 06. 2017

Proč se věnujeme tomuto projektu

V květnu 2015 jsme představili ve spolupráci se spolkem Lexperanto projekt Taxparency. Ten spočívá ve vytvoření pozitivní motivace prostřednictvím taxparentní značky pro společnosti, jež mají transparentní vlastnickou a daňovou strukturu. V návaznosti na aféru Panama Papers, která jasně ukázala na propojení anonymních vlastnických struktur společností a daňových úniků, se veřejná certifikace vlastnické a daňové transparentnosti firem stává nutností i prioritou.

Co konkrétně děláme

TI ČR se v roce 2015 podílela na veřejných konzultacích Evropské komise. Řešení globálních daňových úniků pomocí dobrovolně udělovaných transparentních značek zmíněno ve zprávě Evropského parlamentu zpracované českým europoslancem L. Niedermayerem v prosinci 2015. V ekonomické analýze dopadů regulace Evropské komise z dubna 2016, zmiňující konkrétně projekt TAXPARENCY, je řešení pomocí dobrovolně udělované taxparentní certifikace hodnoceno jako inovativní s doposud neanalyzovaným potenciálem. V tomto kontextu je třeba analyzovat jednak náklady certifikace vlastnické a daňové transparentnosti pro různé typy společností a zhodnotit přínos této certifikace pro společnosti samotné, spotřebitele a veřejné subjekty (ohledně vlivu na daňové příjmy, veřejné výdaje a boj proti praní peněz).

V rámci projektu analyzujeme příčiny problémů, kterým teď v souvislosti s daňovou transparentností svět čelí. Zabýváme se také behaviorální rovinou vyhýbání se daním a připravujeme velkou studii nákladů a přínosů transparentnosti vlastnických struktur. Cílem je také poodhalit mezery v právních předpisech ČR a Evropské unie a navrhnout koncepční řešení nápravy.

V roce 2016 jsme získali finanční podporu od Vysoké školy ekonomie a managementu, která slouží k hlubší analýze rozkrývání majetkových vazeb a současně daňovou problematikou z hlediska akademické tvorby. Hlavním výstupem bude seriál akademických článků, popisující přínos principu Taxparency a následné prezentace nástroje Taxparency v komorách a asociacích.

Jaké máme výsledky

Kromě probíhajících analýz a jednání s dotčenými stakeholdery se věnujeme soustavnému tlaku na vládu. Formou otevřených dopisů a transparentního lobbingu upozorňujeme na problematiku a snažíme se ukazovat nejlepší řešení.

Vydali jsme již tři články, a to:

  • Poučení z Taxleaks: analýza příčin globálních daňových skandálů
  • Problematika rozkrývání vlastnických struktur a skutečných majitelů právnických osob
  • Jak zajistit transparentnost vlastnických struktur právnických osob.

Donoři

Projekt je realizován za finanční podpory Centra ekonomických studií VŠEM.

Bojujte proti korupci s námi.