Problematika korupční trestné činnosti a trestné činnosti v souvislosti s veřejnými zakázkami

Publikováno: 17. června 2011

Ve dnech 30. – 31.5. 2011 se zástupci TIC se zúčastnili pracovního setkání pořádaného protikorupčním útvarem Policie ČR „Problematika korupční trestné činnosti a trestné činnosti v souvislosti s veřejnými zakázkami.“ Právnička TIC Mgr. Radka Pavlišová vystoupila s prezentací indikátorů korupce při zadávání veřejných zakázek. Vedoucí projektu Watchdog Stanislav Beránek měl příspěvek na téma politická korupce a klientelismus a prezentoval tři případové studie z investigativní činnosti TIC.