Připojí se Česká republika k Paktům integrity?

Vydáno 07. 05. 2015

Pakty integrity představují novou společnou iniciativu Evropské komise (DG Regio) a Transparency International zaměřenou na zvyšování transparentnosti, integrity a efektivity projektů realizovaných z evropských fondů.

Konference „Pakty integrity – ochrana EU fondů“

Konference „Pakty integrity – ochrana EU fondů“ | zdroj: TI

Myšlenka spočívá v tom, že poskytovatel dotace spolu s příjemcem (realizátorem projektu) uzavřou dohodu s organizací občanského sektoru na nezávislé monitorování projektu, zejména pak realizaci veřejných zakázek. Zároveň se mohou zavázat k nadstandartní míře transparentnosti celého procesu.

Právě na dosavadní zkušenosti s realizací Paktů integrity a na možnosti jejich širšího využití v současném programovém období se soustředila konference „Pakty integrity – ochrana EU fondů“, která se konala 5. května v Bruselu.

Zazněly příklady využití těchto paktů v Maďarsku, Bulharsku a Lotyšsku, kde jejich uzavření a implementace vedly k dosažení výrazných úspor při realizací projektů a ke zvyšování důvěryhodnosti systému využívání evropských fondů.

Příští týden vyhlásí Evropská komise výzvu pro zájemce o zapojení do této iniciativy. Transparency International Česká republika věří, že ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj Česká republika tuto možnost využije.


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.