Případ „Nomura“

Publikováno: 26. dubna 2011

V listopadu roku 2006 uzavřelo Ministerstvo financí ČR jménem státu dohodu o narovnání se společností Nomura. V srpnu roku 2007 bylo avizováno ministrem financí Kalouskem, že ministerstvo hodlá předmětnou smlouvu odtajnit a zveřejnit.

Jelikož se tak doposud nestalo, TIC požádala podle zákona o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí informací vztahujících se k této dohodě. Žádost však byla odmítnuta, postup ministerstva potvrdilo i rozhodnutí o rozkladu.

TIC v rámci své činnosti zaměřené na zajištění transparentnosti nakládání s veřejnými prostředky podala proti rozhodnutí o rozkladu žalobu ke správnímu soudu.