Přerozdělování láká zloděje

Vydáno 10. 08. 2011

Článek Davida Ondráčky pro týdeník Ekonom ze dne 4.8.2011.

Nikdo rozumný dnes nemůže pochybovat, že 21 let se vlekoucí problematika církevních restitucí musí být dokončena a nějaké kompromisní politické řešení nalezeno.

Kromě základních otazníků nad spravedlností a eliminací starých historických křivd zde zůstávají velmi praktické otázky ovlivňující život společnosti.

Tou první je, jak bude dále vypadat financování církví a náboženských společností, a tím zabezpečen jejich chod. Pokud tuto otázku restituce definitivně vyřeší, další státní dotace se poskytovat nebudou a církve si budou hradit svoji činnost samy. 

Pozor na soudy! 

Dalším významným problémem je, že nedořešené církevní restituce blokují rozvoj řady obcí a měst a ovlivňují v některých případech jejich schopnost čerpat evropské dotace. 

Současný stav neumožňuje obcím měnit územní plány a uvolnit pozemky k výstavbě rodinných domů nebo přestavbě škol. 

Restituční proces zdaleka nemusí být bez problémů. Navíc za sebou máme zkušenost z 90. let, kdy restituční spory na několik let prakticky paralyzovaly soudy. Je nutné velmi pečlivě se zaměřit na bezchybné právní ošetření, které neotevře zbytečně cestu budoucím sporům. Tomu se musíme vyhnout za každou cenu.

Je dobré vědět, že korupce a podvody jsou tekuté fenomény, které se rychle mění a jejichž »organizátoři« jsou velmi inovativní a dobře čtou nové trendy a příležitosti. 

Restitucemi se jednoduše otevírá velký koláč veřejných prostředků a majetku (jeden z posledních tohoto rozměru), který bude měnit majitele a správce. Bez povšimnutí řady prostředníků a zájemců nezůstane, že noví majitelé na to nejsou dostatečně připraveni.

Setřást spekulanty Církve budou muset postupně vracené náhrady a majetek nějak spravovat a investovat tak, aby z nich dokázaly žít, až přestanou téci dotace od státu. Velký problém bude právě s nalezením odpovědných správců církevního majetku, aby se k němu nedostali spekulanti a zprostředkovatelé, kteří mohou nové vlastníky využívat a manipulovat. 

Každé přerozdělování velkých peněz přitahuje zloděje, a tady bude lákavých možností opravdu hodně. Ve hře budou lukrativní stavební parcely, nemovitosti v zajímavých lokalitách, správa lesů a hospodaření se dřevem, rybníky a v neposlední řadě správa miliard plynoucích z finančního vyrovnání. 

I pro proces církevních restitucí by měla platit maximální otevřenost a transparentnost ze strany státu i církví, protože riziko korupce nebo plýtvání státními prostředky existuje. 

Veškeré smlouvy a dodatky a přesná specifikace majetku plynoucí z budoucího zákona musejí být aktivně zveřejněny. A vláda by měla vymyslet účinný kontrolní mechanismus, který bude na celý mnohaletý proces průběžně dohlížet.

 


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.