Právní služby v Nemocnici Na Homolce

Vydáno 11. 07. 2011

V rámci svých aktivit získala TIC informace o výběru advokátní kanceláře, která měla Nemocnici Na Homolce poskytovat právní poradenství. Vzhledem k tomu, že z dalších dokumentů získaných v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím vyplynuly konkrétní nesrovnalosti, týkající se průběhu výběrového řízení, obrátila se TIC na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Podnět ke stažení zde.

V květnu 2010 TIC požádala v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím Nemocnici Na Homolce o kopie smluv a další dokumenty, které se vztahují k výběrovému řízení na poskytování právní pomoci. Nemocnice Na Homolce žádost TIC odmítnula s tím, že uvedené důvody pro odmítnutí se jevily jako velmi účelové. Žádost TIC ke stažení zde, rozhodnutí Nemocnice Na Homolce zde a odpověď ředitele Nemocnice Na Homolce zde.

Proti rozhodnutí Nemocnice Na Homolce podala TIC odvolání k nadřízenému orgánu, kterým je Ministerstvo zdravotnictví České republiky. Odvolání TIC ke stažení zde. Nadřízený orgán po několika měsících odvolání TIC vyhověl, rozhodnutí Nemocnice Na Homolce zrušil a nařídil jí, znovu věc projednat. Rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví zde. TIC byly následně ze strany Nemocnice Na Homolce poskytnuty další informace, na jejichž základě byl podán výše uvedený podnět.

Co se týče poskytování informací, od počátku celé kauzy postupuje Nemocnice Na Homolce velmi nestandardně. Dle názoru TIC navíc z dostupných dokumentů jednoznačně vyplývá, že Nemocnice Na Homolce postupovala při výběru advokátní kanceláře v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách. S tímto názorem se nakonec ztotožnil koncem roku 2011 i UOHS a za porušení zákona uložil Nemocnici na Homolce pokutu ve výši 30 tisíc korun. Rozhodnutí ÚOHS naleznete zde.


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.