"Je možné, aby občané obce iniciovali místní referendum o zrušení obecní školy, která je příspěvkovou organizací obce?"

Publikováno 15. 04. 2015

Ustanovení § 6 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu (dále jen „ZMR“) stanoví, že v místním referendu se rozhoduje o věcech, které patří do samostatné působnosti obce. Pravomoc zrušit školu jako příspěvkovou organizaci obce je vyhrazena obecnímu zastupitelstvu. Jedná se tedy o takové věcné rozhodnutí, které patří do samostatné působnosti obce. To vyplývá z ustanovení § 84 odst. 2 písm. d) ve spojení s § 35 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

Zřízení nebo zrušení školy v obci je tedy věcí náležející do samostatné působnosti obce. Konání místního referenda o této otázce bude ovšem zákonné jedině tehdy, bude-li přípustné z pohledu § 7 ZMR. Důvody nepřípustnosti konání referenda jsou uvedeny v ustanovení § 7 ZMR v bodech a) – h). Žádný z těchto bodů však nedopadá na otázku zřízení nebo zrušení školy. Je nutné si uvědomit, že hlasování občanů v místním referendu nahrazuje hlasování zastupitelů na zasedání zastupitelstva. Nenahrazuje ovšem konkrétní hlasování zastupitelů, nýbrž nahrazuje hlasování o konkrétní věci, byť by o ní třeba zastupitelé hlasovali vícekrát. Tak jako by nebylo nezákonné, kdyby zastupitelé obce schválili nyní na veřejném zasedání zrušení školy coby příspěvkové organizace obce, tak nebude nepřípustné, když o zrušení školy budou hlasovat místní občané v referendu.

Domnívám se tedy, že konání místního referenda o zrušení školy, o kterém rozhodlo zastupitelstvo obce z důvodu nedostatečného počtu míst ve škole, je zcela v souladu se zákonem o místním referendu, neboť zrušení školy coby příspěvkové organizace obce je věcí náležející do samostatné působnosti obce a není dán žádný z důvodů nepřípustnosti podle § 7 ZMR.

< Zpátky do poradny

Další otázky na toto téma

Bojujte proti korupci s námi.