Praha 11

Vydáno 26. 04. 2011

Městská část Praha 11 uzavřela se soukromým investorem „Dohodu o porozumění a spolupráci“. Jejím obsahem je závazek městské části podpořit developerské záměry investora a závazek investora v případě prosazení těchto záměrů vyplatit městské části v několika etapách „odměnu“. Na TIC se obrátilo občanské sdružení Zelené Roztyly s podnětem na přezkoumání této dohody.

TIC shledává tento typ dohody, kterou dle tvrzení představitelů MČ Praha 11 samospráva s developery běžně uzavírá, jako problematický hned z několika důvodů. Je zřejmé, že městská část se nepřímo zavazuje k prosazení kroků, které nespadají do její kompetence. Změnu územního plánu totiž schvaluje zastupitelstvo hlavního města Prahy a stavební povolení vydává stavební úřad. Formulace závazku městské části je navíc poněkud neurčitá (zavazuje se, že projekt „podpoří“), tudíž lze učinit závěr, že dohoda je neplatná pro neurčitost a nesrozumitelnost závazku městské části.

Riziko pro městskou část ovšem dohoda představuje i v případě, že by byla platná. Nepodaří-li se totiž prosadit záměry investora, jemuž tím vznikne škoda, není vyloučeno, že bude uplatňovat její náhradu na městské části, která projekt dostatečně „nepodpořila“.

TIC uspořádala setkání s představiteli městské části a vyhotovila právní stanovisko s doporučením, aby stávající dohoda byla nahrazena jednostranným prohlášením ze strany investora, které nebude městskou část zavazovat.

Právní stanovisko TIC naleznete zde a dohodu zde.

 


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.