Pozvánka na brněnský bezplatný seminář o protikorupční odolnosti veřejných zakázek a ochraně oznamovatelů

Nevládní protikorupční organizace Transparency International ČR (TI) si Vás dovoluje pozvat na bezplatný seminář „Úřad bez korupce – veřejné zakázky, ochrana oznamovatelů a participace veřejnosti“.

Vystupující a témata, na které se můžete na semináři těšit:

  • JUDr. MgA. Jakub Míšek, Ph.D., Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Novela zákona o svobodném přístupu k informacím – poskytování informací o platech a odmítnutí šikanózní žádosti

  • Mgr. Miroslav Kučerka, KGS Legal s.r.o., advokátní kancelář, rndvz.cz

Vyloučení nespolehlivého dodavatele ze zadávacího řízení a Registr nespolehlivých dodavatelů veřejných zakázek  

  • Mgr. et Mgr. Tomáš Ducháček, Datlab s.r.o.

Kontrola rizik ve veřejných zakázkách

  • Ing. Filip Radkovský, FaceUp Technology s.r.o., nntb.cz

Vnitřní oznamovací systém v praxi

  • Mgr. Jan Dupák, Transparency International ČR

Whistleblowing a oznamovací systémy

  • Bc. Marek Chromý, Transparency International ČR

Prověřování dodavatelů a zkušenosti s Evidencí skutečných majitelů

  • JUDr. Adam Jareš, Ph.D., Transparency International ČR

Spolupráce zadavatele s občanskou veřejností při kontrole zadávacího řízení a realizaci veřejné zakázky

Seminář se bude konat v pondělí 7. 11. 2022 od 12:30 do 16:00 v prostorách školícího centra Edunesto na adrese Veselá 14, Brno-střed.

Přihlášení, prosím, proveďte prostřednictvím formuláře. S ohledem na kapacitu s přihlášením neváhejte.

V případě dotazů se obraťte na Adama Jareše (adam.jares@transparency.cz).

Budeme se těšit na setkání na semináři.

Poděkování za podporu

Seminář je organizován v rámci projektu Centrum pro podporu integrity, který je realizován za finanční podpory Ministerstva spravedlnosti z dotačního titulu Prevence korupčního jednání I.

Bojujte proti korupci s námi.