Poradíme, jak na ochranu oznamovatelů protiprávního jednání

Nevládní protikorupční organizace Transparency International ČR (TI) přináší unikátní školení managementu či zaměstnanců týkající se problematiky oznamování protiprávního jednání.

Jedná se o právní, analytické a komunikační poradenství v oblasti compliance souvisejícího s oznamováním protiprávního jednání, které bude implementováno do českého právního řádu na základě evropské směrnice o ochraně oznamovatelů.

Bruselská kancelář Transparency International EU pomohla právě tuto směrnici na evropské úrovni prosadit, ta se nyní postupně implementuje v rámci členské sedmadvacítky. Česká kancelář TI aktivně připomínkovala a sledovala transpozici směrnice do českého práva. Máme tak jedinečné zkušenosti nejen na lokální úrovni, ale i na té mezinárodní.

V TI také dlouhodobě spolupracujeme s oznamovateli, kteří jsou disponují zásadními informacemi a jsou klíčovými osobami v otevírání závažných kauz týkající se korupce, životního prostředí a v neposlední řadě zdraví.

Jak školení vypadá?

Cílová skupina: Management

Délka trvání: 30 – 90 minut

Forma: konzultace u kulatého stolu/individuální konzultace

Obsah školení:

 • Jaký význam má whistleblowing v praxi firem a organizací?
 • Jak se jednoduše a účinně připravit na novou legislativu?
 • Jaké povinnosti musí podniky splnit, aby splnily požadavky zákona?
 • Co je při implementaci pravidel nejdůležitější a jak dosáhnout cíle co nejúčinněji?
 • Možnosti prevence zneužívání whistleblowingu

Cílová skupina: Osoby zodpovědné za nastavení systému nebo příjemci oznámení

Délka trvání: 90 – 180 minut

Forma: seminář/individuální konzultace

Obsah školení:

 • Jaký význam má whistleblowing v praxi firem a organizací?
 • Jak vypadá funkční oznamovací systém?
 • Aktuální legislativní vývoj a parametry návrhu / schváleného zákona
 • Jak s oznamovatelem nejlépe komunikovat a zajistit jeho ochranu?
 • Možnosti prevence zneužívání whistleblowingu

Cílová skupina: Zaměstnanci

Délka trvání: 45 – 90 minut

Forma: seminář/individuální konzultace

Obsah školení:

 • Vysvětlení konceptu oznamování protiprávního jednání, důvodů pro přijetí ochrany
 • Přiblížení práv oznamovatelů dle aktuálního / schváleného návrhu zákona
 • Podpora zdravé firemní kultury
 • Usměrnění očekávání od nového systému

Proč si zvolit Transparency International ČR?

 • U přijímání předpisů na ochranu oznamovatelů jsme od samého počátku. Účastníme se vyjednávání podoby zákona. Známe historický vývoj úpravy a očekávatelné změny do budoucna.
 • Dlouho pomáháme oznamovatelům korupčního jednání. Známe obtíže, se kterými se musí oznamovatelé potýkat a co je pro ně při řešení případu důležité. Víme, jak jednat s úřady.
 • Jsme v kontaktu s organizacemi, které oznamovací systémy mají a zavádí. Známe obtíže, se kterými se musí zaměstnavatelé či příjemci oznámení popasovat při zavádění oznamovacích systémů.
 • Máme zkušenosti s řešením citlivých kauz. Známe nástroje pro bezpečné oznamování a nakládání s oznámeními.
 • Máme mezinárodní zkušenost. Téma projednáváme v rámci globální protikorupční sítě Transparency International, sbíráme jejich zkušenosti a sdílíme naše.
 • Jsme flexibilní při domluvě požadavků na podobu školení. Jsme otevřeni diskuznímu pojetí – jde o novou právní úpravu obsahující nevyřešené otázky.
 • Nejsme advokáti nebo poradci, kteří si nastudovali směrnici a zákon, aby své znalosti mohli zpeněžit. Tématu se věnujeme, protože oznamovatelé jsou jedinečnými partnery nezbytnými pro naší práci.

Stručně o nás

Jsme nevládní protikorupční tým, který 25 let řeší velké mezinárodní i malé regionální kauzy. Prosazujeme efektivní systémová řešení. Chráníme veřejné rozpočty. Šetříme miliardy korun našim spoluobčanům. Prostřednictvím projektů vzděláváme o korupci občanskou společnost, státní a soukromou sféru. Poskytujeme zdarma právní poradenství široké veřejnosti. Díky naší globální síti poboček Transparency International sdílíme mezinárodní zkušenosti všude tam, kde je třeba.

Bojujte proti korupci s námi.