Politická korupce – Transparentní procesy v politickém rozhodování II

Vydáno 15. 04. 2011

Cílem tohoto programu/projektu, který TIC realizuje od listopadu 2005, je zvýšení transparentnosti procesů politického rozhodování a snížení míry politické korupce v České republice.

V letech 2009 a 2010 program zaměřil na následující oblasti:

* neprůhledné prosazování vlivu zájmových skupin na výkonnou a zákonodárnou moc a regulace lobbingu;
* střet zájmů volených činitelů;
* neprůhledné financování politických stran.

Cílem tohoto programu je navrhovat taková řešení, která umožní zavedení opatření legislativní a administrativní povahy pro regulaci a kontrolu prosazování vlivu zájmových skupin na rozhodovací procesy (oboustranná regulace lobbingu); zpřísní omezení pro zástupce výkonné a zákonodárné moci (před výkonem, během výkonu a po ukončení mandátu); a sníží míru neprůhlednosti financování politických stran.

V minulém období se TIC věnovala analýze těchto oblastí: financování politických stran; legislativní proces; politizace veřejné správy (vymezení role politiků a úředníků); vnitrostranická demokracie (výběr kandidátů na volební seznamy); vyšetřování trestné činnosti volených zástupců. Mezi dosavadní výstupy projektu patří např. průzkum názorů obyvatel ČR na průhlednost hospodaření českých politických stran nebo sborník veřejněpolitických studií „Transparentní procesy v politickém rozhodování“ rozebírající konkrétní systémové nedostatky, jimiž trpí česká politická sféra, a navrhující vhodná opatření pro každou oblast. Úvodní faze projektu (v letech 2005 -2006) byla financována z programu Transition Facility Evropské unie a z prostředků Nadace Open Society Fund Praha.

Transparency International – Česká republika, o.p.s. děkuje Nadaci Open Society Fund Praha za podporu tohoto projektu.

Open Society Fund Praha

 

 


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.