Policie začala prověřovat podezřelý nákup pozemků městem Příbram

Vydáno 25. 01. 2013

Od podzimu roku 2011 se Právní poradna TI zabývala podezřelým nákupem pozemků městem Příbram. Zastupitelstvo města tehdy uvažovalo o koupi pozemků, které vlastnila společnost AELIA PROPERTY s.r.o. Není zcela bez zajímavosti, že samotnou společnost AELIA PROPERTY s.r.o. spoluvlastní společnosti se sídlem na Kypru a v Hongkongu, přičemž jednatelem společnosti je JUDr. Petr Kmeť, kontroverzní osoba spojená se smlouvami pro Dopravní podnik hl. m. Prahy.

Pozemky, o něž město Příbram jevilo zájem, koupila společnost AELIA PROPERTY s.r.o. od Státního statku Křivoklát v likvidaci, státní podnik, který se nacházel a stále se nachází v konkurzním řízení. Správce konkurzní podstaty prodal nemovitosti státního statku společnosti AELIA PROPERTY s.r.o. za cenu 41 000 000,- Kč. Součástí kupních smluv mezi státním statkem a společností, jež byly uzavřeny zhruba dva a půl roku před projeveným zájmem Příbrami, byl i znalecký posudek, jenž stanovil cenu vybraných pozemků na 8 625 000,- Kč. Všechny pozemky, které nakonec město Příbram od společnosti koupilo, byly předmětem tohoto znaleckého posudku.

Společnost AELIA PROPERTY s.r.o. z městské pokladny za prodej pozemků inkasovala zhruba 7 mil. Kč. Přitom však pozemky, jež město získalo, tvořily pouze zanedbatelný zlomek pozemků, jejichž cenu o tři roky dříve stanovil znalecký posudek na 8 625 000,- Kč. Za situace, která panuje v posledních letech na trhu s nemovitostmi, se nelze domnívat, že by se cena pozemků tak prudce zvýšila. Je zde patrný nepoměr mezi kupní cenou, kterou uhradila za pozemky Příbram, a hodnotou těchto pozemků stanovenou znaleckým posudkem jen o tři roky dříve.

Vedení města přistoupilo bez velkého otálení na nabízenou kupní cenu společností AELIA PROPERTY, s.r.o., aniž by si opatřilo relevantní znalecký posudek na hodnotu převáděných nemovitostí. Proto TI podala dne 29. 11. 2012 na starostu města MVDr. Josefa Řiháka a ty zastupitele, kteří hlasováním posvětili koupi pozemků od společnosti AELIA PROPERTY s.r.o., trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti podle ustanovení § 221 trestního zákoníku.

Dne 22. 1. 2013 TI obdržela od příslušného policejního orgánu vyrozumění o zahájení úkonů trestního řízení. TI tento postup Policie ČR vítá, zvláště za situace, kdy o podaném trestním oznámení věděl nyní již bývalý starosta města Příbrami a současný hejtman Středočeského kraje MVDr. Josef Řihák dříve, než bylo toto oznámení státním zastupitelstvím vůbec postoupeno příslušnému oddělení policie. To ostatně sám sdělil spolupracovníkovi TI.

TI pevně doufá, že prověřování a objasňování skutečností ve věci koupě pozemků městem Příbramí od společnosti AELIA PROPERTY s.r.o. povede k zahájení trestního stíhání.


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.