Podivná smlouva ministerstva zdravotnictví

Publikováno: 22. února 2012

TIC se zabývala smlouvou mezi společností Aquel Bohemia s.r.o. a Ministerstvem zdravotnictví ČR. Z právní analýzy smlouvy vyplynulo, že ministertsvo v roce 2008 uzavřelo naprosto nevýhodnou dohodu, která umožňuje obchodní společnosti ovlivňovat personální obsazení státní správy, znesnadňuje plnění jejích úkolů a vystavuje ji riziku dalšího možného postihu za způsob vnitřního řízení příslušného resortu. Proto se TIC začátkem února tohoto roku obrátila otevřeným dopisem na ministra zdravotnictví.