Plzeňské depo MHD

Vydáno 03. 08. 2012

TI se v uplynulých měsících věnovala veřejné zakázce Plzeňských městských dopravních podniků na údržbu a opravy vozidel MHD a současně na výstavbu nového depa. Po analýze dostupných informací se TI obrátila na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže s podnětem, aby zmíněnou zakázku prověřil.

Statutární město Plzeň a jím vlastněné Plzeňské městské dopravní podniky se rozhodly investovat více než 13 miliard Kč do výstavby nového depa pro vozidla MHD a též do jejich oprav a údržby a to formou tzv. PPP projektu (spolupráce soukromého a veřejného sektoru – soukromý investor vybuduje infrastrukturu, určitý čas se o ni stará a posléze ji předá veřejnému subjektu).

Za tímto účelem vypsaly Plzeňské městské dopravní podniky veřejnou zakázku, jejíž pomocí poptávaly plnění uvedených činností. Případ má dvě roviny – ekonomickou a právní.

Po právní stránce se TI domnívá, že mohlo dojít k porušení zákona o veřejných zakázkách ze strany zadavatele, jelikož spojil do jedné zakázky dvě ne zcela související plnění (služby – opravy a údržba – a stavební práce). Spojení mohlo způsobit diskriminaci některých potenciálních uchazečů, kteří nemohli nabídnout obě plnění současně, a tak v konečném důsledku mohla být omezena konkurence a navýšena cena celé zakázky. Nutno dodat, že zákaz diskriminace je jedna za základních zásad zadávání veřejných zakázek platná obecně i pro zakázky malého rozsahu, které nespadají do režimu zákona o veřejných zakázkách.

Ekonomické aspekty celého projektu jsou ještě dalekosáhlejší. Město Plzeň si nechalo pro tyto účely vypracovat komplexní posudek. Ten však řeší pouze dvě varianty. Výstavba nového velkého depa, přičemž některé současné areály budou zrušeny, a zachování současného stavu bez jakýchkoliv zásahů. Žádné kompromisní řešení není posuzováno. Na rizika spojená s miliardovou investicí (zadlužení, změna rozpočtového určení daní, možný úpadek soukromého investora) a nutnost zvážení např. varianty výstavby menšího nového areálu upozornilo město Plzeň i Ministerstvo financí ČR.


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.