Peníze, politika, moc: korupční rizika v Evropě

Vydáno 06. 06. 2012

Transparency International vydala studii, která se zabývá korupčními riziky ve státech Evropské unie. Zaměřuje se přitom na protikorupční odolnost jednotlivých institucí a existenci opatření, která výskyt korupce stěžují (souhrnně „systém národní integrity“). 

Nejprve jedna dobrá zpráva: České republika není na úplném konci celoevropského řebříčku zranitelnosti korupcí, jak by se to při sledování domácího zpravodajství mohla zdát. Studie ukazuje, že celá řada zemí, včetně těch korupčně „nejčistších“ nemá dostatečně nastaveny protikorupční mechanismy, jako je např. svobodný přístup k informacím, nebo dohled nad financováním politických stran.

Nepřekvapí, že mezi země s nejnižším stupněm národní integrity studie řadí Bulharsko a Rumunsko.

Přesvědčivě je ale ukázána vazba mezi slabostí systému národní integrity, vysokým zadlužením státu a finanční krizí. Na dolní části řebříčku národní integrity se totiž ocitly země, které se právě předlužením a hospodářskou krizí vyznačují – Řecko, Portugalsko, Španělsko a do jisté míry i Itálie.

U České republiky, Maďarska a Slovenska studie ukazuje, že se zastavil a obrátil pozitivní trend nastartovaný v souvislosti se vstupem do EU. Patříme také mezi skupinu zemí , kde veřejnost nejsilněji pociťuje nárůst korupce. Skupina těchto tří zemí kontrastuje s jinou skupinou zemí s podobným historickým vývoje, kde ale výsledky jsou daleko lepší, totiž Polskem,  Estonskem, Litvou a Slovinskem.

Na druhém konci řebříčku leží protikorupční premianti – Dánsko, Norsko a Švédsko, následovány Německem, Finskem, Švýcarskem a Velkou Británií.

Co se týče síly a protikorupční odolnosti jednotlivých protikorupčních pilířů je situace v Evropě obdobná jako v České republice. Mezi nejsilnější pilíře patří nejvyšší kontrolní úřady, úřady ombudsmana a instituce dohlížející nad volbami. Na opačném konci, mezi nejslabší pilíře patří Protikorupční agentury, podnikatelská sféra, veřejný sektor a politické strany.

Rozdíly oproti evropskému průměru ale existují, zejména ve fungování justice a vlády, které v České republice dopadly hůře než v Evropském průměru.

Závěr? Hospodářská prosperita a míra zadluženosti státu jsou s korupcí úzce provázány. Bez efektivního boje s korupcí, včetně posilování institucionální odolnosti, nebude úsilí o vyrovnaný rozpočet a hospodářský růst úspěšné.

Studie Money, Politics, Power: Corruption risks in Europe byla dnes prezentována na tiskové konferenci v Bruselu. Můžete ji srovnat se Studií národní integrity pro  Českou republiku, kterou naleznete zde.


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.