Pacht pozemků v Domašíně

Vydáno 30. 08. 2018

Na TI se obrátil klient, který považoval postup obce Domašín při propachtování zemědělských pozemků za netransparentní a pro obec nevýhodný. Pacht je obdoba nájmu s tím rozdílem, že lze z propachtované věci brát užitky, např. vypěstované plodiny u zemědělské půdy.

Domašín, ilustrační foto | zdroj: Wikipedia

Předmětné pozemky měla v obci Domašín dlouhodobě propachtované společnost REVITAL-AGRO. Tento pacht měl být prodloužen, ale přihlásil se ještě další zájemce, který obci nabídl vyšší částku pachtovného a jasný plán, jak chce pozemky využít i ve prospěch zaměstnanosti v obci.

Obec se nabídkou druhého uchazeče nezabývala. Přitom neměla žádné priority v otázkách nakládání s danou lokalitou, tzn., jestli jí jde více o finanční příjmy (výši pachtovného), nebo spíše o koncepci rozvoje území, třeba i za cenu menšího příjmu do obecní pokladny.

 

Otevřený dopis zastupitelstvu

TI adresovala zastupitelstvu obce dopis, ve kterém upozorňovala na právní i věcná rizika takového netransparentního  a nerovného přístupu.

Podle aktuálních informací pak na posledním zasedání zastupitelstva obce bylo revokováno usnesení o pachtu ve prospěch společnosti REVITAL-AGRO. Obec bude žádat po obou uchazečích koncepci rozvoje území a definitivní rozhodnutí o pachtu pak učiní až nově složené zastupitelstvo po podzimních komunálních volbách.

Dopis zastupitelstvu obce Domašín


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.