Stanovisko Transparency International – Česká republika, o.p.s.k věcnému návrhu volebního zákoníku

Publikováno: 30. března 2011

TIC vítá myšlenku nové právní úpravy výkonu volebního práva v České
republice, ale současný věcný záměr zákona považuje nedokonalý a ne plně
reflektující poznatky z praxe. Celý text stanoviska je zde..