Otevřený dopis TIC předsedovi Akademie věd ČR

Publikováno: 22. července 2011

TIC se otevřeným dopisem obrátila na předsedu Akademie věd České republiky prof. Ing. Jiřího Drahoše, DrSc., dr.h.c. ve věci odůvodnění výpovědi dohody o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů, kterou dala AVČR společnosti ZIP, s. r. o. 

TIC považuje za nepřijatelné, aby výpověď smluvního vztahu byla ze strany instituce zřízené zákonem odůvodněna tím, že druhá strana využila jí zákonem přiznané oprávnění. Otevřený dopis ke stažení zde. Odpověď předsedy AVČR zde.