Otevřený dopis premiéru Nečasovi k dlouhodobě neřešené situaci v justici

Vydáno 26. 07. 2011

TIC zaslala otevřený dopis premiéru Nečasovi týkající se dlouhodobě neřešené situace v justici.

TIC v dopise konstatuje, že za současného stavu drží zásadní nástroje k ovlivňování chodu moci soudní v rukou exekutiva, ačkoliv za výkon spravedlnosti nenese odpovědnost. Dochází tak k rozdvojení kompetence a odpovědnosti. Chybí také absence dlouhodobé koncepce reformy.

TIC je toho názoru, že vytvořením nejvyšší rady soudnictví, která v sobě ponese samosprávné prvky v podobě personálních a rozpočtových pravomocí, dojde k naplnění ústavního principu dělby moci a moc soudní bude rovnocenným partnerem dalších dvou státních mocí – výkonné a zákonodárné.

Za další důležité reformní kroky v justici považujeme:

• Posílení nezávislého postavení státních zastupitelství včetně změny volby, funkčního období a možnosti odvolání nejvyššího státního zástupce

• Legislativní projednání novelizací zákona o státním zastupitelství.

• Vytvoření speciálního státního zastupitelství pro boj se závažnou hospodářskou kriminalitou a organizovaným zločinem jako standardního partnera specializovaných útvarů policie.

• Vytvoření speciálních soudních senátů určených pro případy zvláště závažné hospodářské kriminality a organizovaného zločinu.

• Změnu mechanismu výběru kandidátů na místa v justici – dlouhodobá, jednoznačná pravidla, včetně koncipování pravidel dalšího kariérního postupu.

Jsme přesvědčeni, že bez široké diskuze a shody napříč politickým spektrem a odbornou veřejností nebudou reformní kroky stabilní a obecně přijímané. TIC přináší k diskusi o podobě justiční reformy nestranickou platformu. Z toho důvodu připravujeme na podzim Justiční fórum 2011 jako reprezentativní konferenci k justiční problematice.


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.