Otevřený dopis p. RNDr. Petru Nečasovi, předsedovi vlády ČR

Publikováno: 10. května 2012

Transparency International – ČR společně s občanskými sdruženími Brnění a Občané proti hazardu žádá otevřeným dopisem předsedu vlády České republiky o zadání komplexní studie dopadů hazardu na českou společnost, v níž by byly akcentovány jak dopady sociální, zdravotní, ekonomické, tak provázanost na trestně-právní rovinu, organizovaný zločin a praní špinavých peněz. Jedině na základě takovéto studie lze totiž účinně formulovat fungující regulaci hazardu.

Otevřený dopis nalaznate zde.