Otevřený dopis kandidátům na prezidenta

Vydáno 09. 11. 2012

Vážená paní kandidátko, vážený pane kandidáte,

Transparency International a Naši politici spouští inovativní projekt, ve kterém budou podle kritérií dobré praxe průběžně hodnotit transparentnost kampaně u jednotlivých prezidentských kandidátů. První výstupy monitoringu se budou objevovat na webu www.transparentnivolby.cz již v průběhu listopadu.

Záměrem TI je zprostředkovávat veřejnosti ucelený soubor relevantních informací o skutečné otevřenosti financování kampaní kandidátů na post prezidenta ještě před volbami. Kritéria založila TI nejen na zkušenostech z domácí politické scény, ale při jejich tvorbě se inspirovala také v zahraničí, kde kampaně probíhají pod veřejnou kontrolou.

V příloze Vám zasíláme vypracovaná Kritéria dobré praxe a transparentnosti kampaní prezidentských kandidátů (dále jen Kritéria). Rádi bychom Vás požádali o spolupráci a zaslání odpovědí na prvních jedenáct otázek stanovených v Kritériích, případně zaslání odkazů, kde je možné tyto informace dohledat. Zároveň bychom uvítali, pokud byste mohli tyto údaje na vyžádání (přibližně jednou měsíčně) aktualizovat.

TI chce realizací tohoto projektu nastavit dobrou praxi transparentnosti jak u prezidentských, tak i dalších volebních kampaní. Zároveň je naším cílem upozornit na praktické nedostatky financování stran i kampaní a přispět k tomu, aby výstupy napomohly k nastavení účinných legislativních pravidel.

Prosíme Vás o zasílání výše uvedených informací do 20. listopadu na tento e-mail: volby@transparency.cz.

Děkujeme Vám, že se s námi podílíte na transparentní prezidentské kampani.

S pozdravem za Transparency International a Naši Politici,

David Ondráčka a Jiří Fiala, volby@transparency.cz


Příloha:

Kritéria dobré praxe a transparentnosti kampaní prezidentských kandidátů

Soubor 13 kritérií, jež budou vodítkem pro monitoring kampaní v projektu TI a Naši politici o.s.

Kritéria týkající se transparentního účtu, příjmů/darů a výdajů/nákladů

1) Má kandidát transparentní účet? Je účet na webu kandidáta skutečně snadno dohledatelný, přehledný a uživatelsky pochopitelný?
2) Zveřejnil kandidát celkovou sumu plánovaných nákladů na svou kampaň?
3) Zveřejnil kandidát i další informace o financování své kampaně (kromě transparentního účtu)? Konkrétně, zda kandidát zveřejnil samostatně a přehledně informace o všech svých dárcích a informace, za co hodlá peníze v kampani utratit?
4) Zveřejnil kandidát složení svého stálého volebního týmu s uvedením rolí jednotlivých členů v kampani (včetně poradců)?
5) Zveřejnil kandidát počet (nebo alespoň odhad počtu) dobrovolníků zapojených v kampani (a pokud je nějak odměňuje, kolik peněz na ně vydává)?

Kritéria pro akce konané v rámci volební kampaně
6) Zveřejňuje kandidát na svém webu seznam všech veřejných akcí v rámci kampaně (setkání s voliči, debaty, kulturní akce, apod.)?
7) Pořádá kandidát (či někdo ve prospěch kandidáta) akce, které nejsou hrazeny z volebního účtu? Uvádí kandidát vysvětlení, z jakého důvodu tam nejsou a proč je nezahrnuje
do volebních nákladů/finančních limitů?

Kritéria mediální stránky kampaně
8) Specifikuje kandidát výdaje na reklamu dle typu médií (tištěná média, elektronická média, outdoor) a na PR? Uvedl specificky náklady na vytvoření spotu/klipů, případně reklamních předmětů?
9) Zveřejňuje kandidát jména agentur (mediální, PR, poradenské, právní), se kterými na kampani spolupracuje?
10) Zveřejňuje  kandidát strukturu a odhad rozložení veškerých nákladů na svou kampaň, včetně nákladů na administrativní zázemí i nákladů, které ve prospěch jeho kampaně vydala jeho (jej podporující) politická strana?
11) Zveřejňuje  kandidát zprávu o reálně vydaných financích v čase (např. měsíčně)?

Kritéria po skončení kampaně
12) Zveřejnil kandidát na své webové stránce, na jaké účely budou použity zbylé finanční prostředky po ukončení kampaně? Zveřejnil také způsob, jakým bude zbylé prostředky rozdělovat?
13) Splnil kandidát odhad finančních prostředků vynaložených na kampaň, který si předem určil? Jak byly výdaje a náklady strukturovány?

 

 

 


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.