Otevřený dopis Andreji Babišovi k návrhu novely zákona o auditorech

Vydáno 30. 11. 2015

Nevládní organizace Transparency International Česká republika, Oživení, Nadační fond proti korupci, Naši politici, Pražské fórum, Good Governance a Centrum aplikované ekonomie (zIndex) poslali ministru financí Andreji Babišovi otevřený dopis k návrhu novely zákona o auditorech.

ODAB

Otevřený dopis Andreji Babišovi k návrhu novely zákona o auditorech | zdroj: TI

V dopise organizace žádají o zachování funkční nezávislosti interních auditorů výborům pro audit v subjektech veřejného zájmu a ve většině významných státem a městy vlastněných společnostech jako je ČEZ, Dopravní podnik Hlavního města Prahy, Lesy České republiky nebo Všeobecná zdravotní pojišťovna.

„Ponecháním stávajícího funkčního zařazení interního přicházíme o možnost dosáhnout kvalitativní změny v nezávislosti výkonu interního auditu. Podle našeho názoru tak dojde k zásadnímu omezení vnitřního kontrolního systému společností, které nakládají s veřejnými prostředky.“

Zajištění funkční nezávislosti vnitřního auditu výborem pro audit znamená, že výbor pro audit zejména:

a) schvaluje statut vnitřního auditu,
b) schvaluje rizikově zaměřené plány vnitřního auditu,
c) projednává zjištění a doporučení vnitřního auditu,
d) dohlíží nad využitím doporučení vnitřního auditu a nad plněním přijatých nápravných opatření,
e) přezkoumává adekvátnost zdrojů vnitřního auditu a navrhuje jejich navýšení nebo snížení včetně odměn vedoucího vnitřního auditu,
f) projednává jmenování a odvolání vedoucího útvaru vnitřního auditu
g) projednává narušení nezávislosti vnitřního auditu.

Cele znění dopisu můžete zobrazit na našich webových stránkách zde.


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.