Opakované hlasování v Roudnici nad Labem

Vydáno 22. 07. 2011

Ve volbách do zastupitelstva města Roudnice nad Labem v říjnu roku 2010 docházelo podle některých svědectví k uplácení voličů, což mělo vliv na konečné výsledky voleb. To bylo také důvodem ke zrušení hlasování v jenom volebním okrsku krajským soudem a opakování hlasování v Roudnici nad Labem – Bezděkově začátkem ledna roku 2011.

Zástupci TIC se opakovaného hlasování v Roudnici nad Labem – Bezděkově zúčastnili jako pozorovatelé. Počáteční obavy z opětovného manipulování volebních výsledků nakupováním voličských hlasů a účelným přihlašováním k trvalému pobytu se nakonec bohužel naplnily. V týdnu předcházejícímu volby Městský úřad Roudnice nad Labem zaznamenal rekordní počet žádostí o přihlášení k trvalému pobytu v městské části Bezděkov. Nakonec se takto přihlásilo 67 nových obyvatel, což představovalo více než 10% voličů tohoto okrsku, tedy počet, který při zhruba 50% volební účasti měl reálnou možnost zásadním způsobem ovlivnit volební výsledky. K trvalému pobytu se tito lidé navíc přihlásili ve dvou objektech určených k rekonstrukci. Přestože na rozdíl od řádného termínu voleb neprobíhalo kupčení s hlasy v Roudnici nad Labem tolik viditelně, podezření z volebních machinací vyvolávali především ti nově přihlášení voliči, kteří často nebyli schopni uvést místo svého bydliště a dostavovali se k volbám ve větších skupinách.

Poté, co byly vyhlášeny volební výsledky, obrátila se skupina občanů Roudnice nad Labem na Právní poradnu TIC se žádostí o pomoc při zpracování návrhu na neplatnost hlasování. V tomto návrhu adresovaném Krajskému soudu v Ústí nad Labem bylo především poukazováno na skutečnost, že nově přihlášeným obyvatelům bylo umožněno hlasovat během jedněch voleb hned dvakrát – poprvé v řádném termínu v místě svého původního hlášení k trvalému pobytu a podruhé při opakovaném hlasování v Roudnici nad Labem – Bezděkově, což porušuje rovnost volebního práva. Dalším závažným argumentem byla neexistence trvalejšího vztahu nově přihlášených obyvatel k obci, kdy se vykonáním aktivního volebního práva podílejí na její samosprávě, přičemž k místu nemají jiný, než čistě formální vztah. To je dle názoru TIC v přímém rozporu se zákonem o volbách do zastupitelstev obcí, ale i některými články Ústavy ČR.

Krajský soud v Ústí nad Labem návrhu nevyhověl, když k prvnímu argumentu uvedl, že intenzita porušení zákona nebyla taková, aby vedla k zásadnímu ovlivnění volebních výsledku. Co se týče přihlašování k trvalému pobytu, krajský soud konstatoval, že podle českých zákonů nemá přihlášení k trvalému pobytu faktickou, ale pouze formálně evidenční povahu, tedy není na místě zkoumat vztah občana k místu hlášení pobytu.

Navrhovatelé, kterým Právní poradna TIC vypracovala návrh ke krajskému soudu, se po ustanovení vládnoucí koalice na městské radnici rozhodli, že usnesení soudu nebudou napadat ústavní stížností. TIC neměla v tomto případě aktivní legitimaci se na Ústavní soud obrátit přímo, nicméně její argumenty, týkající se povinnosti přezkoumávat důvody přihlášení se k trvalému pobytu krátce před konáním voleb, potvrdil Ústavní soud v případech obcí Hřensko a Karlova Studánka. (Zmíněné nálezy Ústavního soudu v sekci Judikatura.)


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.