Odhalování a prevence podvodů a korupce ve vybraných orgánech veřejné správy

Publikováno: 1. dubna 2011

V současné době jsou tyto kurzy realizovány v rámci projektu podpořeného Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF). Kurz je akreditovaným vzdělávacím programem v rámci průběžného vzdělávání úředníků územních samosprávných celků (akreditace AK/PV-83/2008).

Kurz je primárně určen pracovníkům vykonávajícím kontrolní a auditorskou činnost v orgánech veřejné správy. Je zaměřen zejména na oblast veřejných zakázek, nakládání s majetkem a problematiku dotací. Součástí výkladu je rozbor případových studií.

Bližší informace o tomto kurzu naleznete zde.