Obchodní soutěž na sociální kartu

Vydáno 27. 09. 2011

Na Právní poradnu TIC se obrátil klient se žádostí o posouzení postupu Ministerstva práce a sociálních věcí při vyhlášení veřejné obchodní soutěže o návrh na uzavření smlouvy o zajištění administrace výplaty nepojistných dávek a dávek z oblasti státní politiky zaměstnanosti a provozování karty sociálních systémů (sociální karta). Po podrobném prostudování příslušné dokumentace dospěla TIC k názoru, že zadavatel postupoval v této věci v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách (ZVZ), když vybral smluvního partnera prostřednictvím veřejné obchodní soutěže dle obchodního zákoníku a nikoliv postupem předpokládaným ZVZ, přestože k tomu byl dle povahy plnění povinen.

Přestože je v soutěžních podmínkách uvedené soutěže opakovaně zdůrazňováno, že navrhovateli nepřísluší za poskytnuté plnění žádná odměna, je zároveň předmětem soutěže výše úhrad za nadstandardní služby, hrazených ze strany osob oprávněných čerpat z karty sociálních systémů. Jak vyplývá jednak z ustálené rozhodovací praxe ÚHOS, jakož i z judikatury Nejvyššího správního soudu, prvek úplatnosti je naplněn také prostřednictvím nepřímé úplaty zadavatele, a to například v případech nepeněžitého protiplnění, či pokud zadavatel rozhodne o způsobu úhrady jinými osobami, jako je tomu v tomto případě. Z toho důvodu se TIC domnívá, že MPSV postupovalo v rozporu se ZVZ a proto se podnětem obrátila na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), aby postup veřejného zadavatele prošetřil. Podnět ke stažení zde. ÚOHS poté, co prostudoval dokumentaci k předmětné zakázce, získal Úřad pochybnosti o tom, zda zadavatel postupoval při zadávání uvedené veřejné zakázky podle zákona, a proto zahájil správní řízení z moci úřední.


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.