Obce nyní mohou regulovat hazard

Vydáno 24. 04. 2013

Soubor:Vegas slots.JPGDne 11. dubna zrušil Ústavní soud nálezem přechodné ustanovení zákona o loteriích, které do konce roku 2014 znemožňovalo obcím regulovat hazard na svém území obecně závaznými vyhláškami.  Nález Ústavního soudu tak potvrdil, že samosprávy mají ústavou zaručené právo na svém území provoz hazardu regulovat.

Přechodné ustanovení, které obcím toto ústavní právo odpíralo, bylo odrazem předchozí dlouhodobé praxe ministerstva financí, které vydávalo povolení k provozování videoloteriních terminálů a jiných zařízení zcela v rozporu se zákonem a obecně závaznými vyhláškami. Ministerští úředníci přitom prokazatelně již minimálně od roku 2008 o nelegálnosti svého konání věděli, nicméně svou praxi odůvodňovali jiným právním názorem a nesmyslnými obavami z arbitráží.

V České republice tak díky tomuto nálezu jistě dojde k určitému omezení hazardu. Nakolik k tomu přistoupí většina obcí záleží jen na tom, zda si vedení jednotlivých obcí uvědomí, že hazard není normálním podnikáním. Hazard totiž pro jeho uživatele velmi často znamená závažný druh závislosti, srovnatelné se závislostí drogovou. Ve výsledku pak hazard s sebou přináší velké množství negativních společenských jevů od drobné kriminality, přes lichvu a rozpady rodin k praní špinavých peněz a tvorbě korupčního prostředí. Peníze, které obce za provozování jednotlivých hazardních přístrojů na svém území ze státního rozpočtu dostávají, pak jen velmi těžko mohou kompenzovat škody, které jim tento „byznys“ přináší.

Již v současné době existuje značné množství obcí a měst, jejichž vedení se zatím marně snažilo hazard ze svého území vykázat úplně, případně jej regulovat místně či časově. Dnes již to díky nálezu Ústavního soudu mohou dělat bez toho, aby jim v tom bránil zákon nebo ministerstvo financí a to považujeme za klíčové. Nález Ústavního soudu je dalším z úspěchů Brnění o.s., Občané proti hazardu o.s. a Transparency International, o.p.s, které se dlouhodobě snaží o přísnější regulaci tohoto „podnikání“.


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.