Novela zákonů o územně samosprávných celcích

Vydáno 22. 07. 2011

Transparency International – Česká republika, o.p.s. (dále jen „TI“) vítá snahu vlády předložit Parlamentu České republiky novelu zákonů o územních samosprávních celcích, které by měly přispět ke snížení korupčního rizika při rozhodování obecních a krajských orgánů, jakož i orgánů hl. města Prahy a jeho jednotlivých obvodů. Zároveň se ale domnívá, že legislativní řešení, které k novelám zákonů o územních samosprávných celcích předložil odbor dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra České republiky, nepředstavují komplexní a vyčerpávající odpověď na korupční rizika, která při rozhodování výše uvedených orgánů hrozí.


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.