Neprůhledné financování „Trhů na Jiřáku“ za bývalého vedení městské společnosti SZM

Vydáno 07. 06. 2019

V létě loňského roku si Transparency International (TI) vyžádala standardní cestou podle zákona o svobodném přístupu k informacím informace k nákladům na konání akce „Trhy na Jiřáku“ od společnosti Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s. (SZM), ze 100 % vlastněnou Městskou částí Praha, která oblíbené farmářské trhy provozuje.

Farmářské trhy na náměstí Jiřího z Poděbrad | zdroj: Praha.eu

Oslovená společnost odmítala svou zákonnou povinnost ze zástupných důvodů plnit a znemožňovala tím prošetření, jestli je s veřejnými prostředky nakládáno hospodárně. Přestože se TI snažila SZM několikrát kontaktovat za účelem upřesnění požadovaných informací, odpor k poskytnutí jakýchkoliv informací byl tak velký, že bylo v rozhodnutí (následně potvrzeném představenstvem) nutné uvádět například to, že:

„Pojem finanční a nefinanční náklady použitý Žadatelem je natolik nejasný a neohraničený, že ani při vynaložení veškerých rozumných gramaticko-sémantických prostředků výkladu nelze dospět k jednoznačnému a konkrétnímu obsahu tohoto pojmu.“

Z důvodu dlouhodobé neochoty městské společnosti poskytnout potřebné informace jsme se obrátili na nově zvolené vedení města po komunálních volbách v říjnu 2018 s žádostí o vyřešení situace.

Jak je to s náklady na Trhy na Jiřáku

Nový radní pro transparentnost, zapojení občanů a výkon práv akcionáře JUDr. Pavel Musil požádal ředitelku SZM, aby nám byly vyžadované informace poskytnuty. Ty nám následně byly předány v podobě účetních deníků.

Z vyúčtování nákladů na Trhy na Jiřáku v letech 2017 až 2018 vyplynulo, že některé náklady nebyly přiměřené vzhledem k rozsahu a formě pořádané akce. Konkrétně se jednalo o náklady na marketing (mj. správu profilů na sociálních sítích) nebo úklid, vždy v řádech statisíců za rok.

Další stotisícové částky byly v roce 2017 vypláceny na správu a provozní služby, přestože se SZM stala pořadatelem trhů právě z toho důvodu, aby správu Trhů na Jiřáku prováděla přímo společnost ovládaná městem.
Městské společnosti v mnoha případech neslouží k hospodárnějšímu nakládání s finančními prostředky a bývají využívány k přenesení hospodaření ze samospráv na subjekty, na něž jsou kladeny mnohem nižší nároky na transparentnost.

Popsaná zjištění jsme předali odpovědnému radnímu. Byli jsme informováni o personálních krocích a odhodlání nového představenstva SZM vést společnost transparentně a otevřeně.

Zároveň plánuje upravovat vztahy s jednotlivými dodavateli tak, aby probíhaly na základě uzavřených smluv zakládaných do veřejného registru. Vývoj ohledně pořádání farmářských trhů v Praze 3 budeme nadále monitorovat.


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.