Nebát se a jednat: Transparency International zve na veřejnou debatu pořádanou na festivalu Zlínské jaro

Vydáno 07. 05. 2013

Jak je to s otevřeností samosprávy a státní správy ve Zlíně a v celé republice? Jsou politici a úředníci vždy nakloněni dotazům občanů a jednají alespoň tak, jak jim ukládá zákon? Na tyto i další otázky se bude návštěvníkům festivalu demokracie a občanské společnosti Zlínské jaro snažit odpovědět veřejná debata, kterou 10. května od 19 hodin spolupořádá Transparency International na zámku ve Zlíně.

Jak je to s otevřeností samosprávy a státní správy ve Zlíně a v celé republice? Jsou politici a úředníci vždy nakloněni dotazům občanů a jednají alespoň tak, jak jim ukládá zákon? Na tyto i další otázky se bude návštěvníkům festivalu demokracie a občanské společnosti Zlínské jaro snažit odpovědět veřejná debata, kterou 10. května od 19 hodin spolupořádá Transparency International na zámku ve Zlíně.

Otázka  svobodného přístupu k informacím je pro skutečně demokratické fungování společnosti klíčová. Na jedné straně je ujišťování politiků, že se jedná o základní občanské právo a pilíř fungování demokratické společnosti. Na straně druhé tomu ale často neodpovídá přístup státu a samosprávy v konkrétních případech.

Radim Bureš, programový ředitel Transparency International k tomu říká: „Na jaké informace má občan právo a na jaké nemá? A co má dělat, když je o svém právu přesvědčen, a úřad přesto nechce informace poskytnout? Tyto otázky je potřeba diskutovat a znát na ně odpověď, aby mohli občané efektivně vykonávat demokratickou kontrolu správy věcí veřejných.“

I ve Zlíně a Zlínském kraji se najdou případy, kdy se o fungování principu svobodného přístupu k informacím dá minimálně pochybovat. Na druhou stranu i zde funguje občanská společnost, která k takovýmto způsobům chování politiků a úředníků tvoří protipól. Přijďte si poslechnout názory občanských aktivistů, politiků a zástupců nejznámější mezinárodní neziskové organizace bojující proti korupci a za transparentnost veřejné správy.

Transparency International a organizátoři festivalu Zlínské jaro zvou všechny občany Zlína i návštěvníky festivalu na veřejnou debatu, která proběhne 10. května od 19 hodin v prostorách zlínského zámku pod názvem „Nebát se a jednat“. Během večera budou přítomní seznámení s problematikou svobodného přístupu k informacím a občanského aktivismu. V druhé půli večera budou pozvaní odborníci a aktivisté odpovídat na otázky občanů.

Tomáš Pasterný, koordinátor festivalu Zlínské jaro k tomu dodává: „Festival má za cíl podpořit rozvoj občanské společnosti, tedy podpořit občanskou angažovanost a vědomí sounáležitosti. Občanská angažovanost může mít různé podoby a vede k pestré škále aktivit. Jednou z nich je kontrola veřejné správy, kde by měl být silným nástrojem právě svobodný přístup k informacím. V debatě Nebát se a jednat bychom si měli zodpovědět základní otázku, zda silným nástrojem skutečně je, případně co dělat pro to, aby se jím stal.“

V návaznosti na veřejnou debatu pořádá Transparency International ČR prakticky zaměřený Kurz občanské protikorupční sebeobrany, a to v úterý 21. května od 17 hodin opět ve zlínském zámku. Cílem tohoto školení je seznámit občany zlínského regionu s možnostmi, jak efektivně postupovat v boji proti korupci a klientelismu.

Vstup na obě akce je zdarma. Potvrzení účasti pro zjednodušení organizace zasílejte prosím na kops@transparency.cz nebo se můžete přihlásit prostřednictvím tohoto formuláře.

Letáky ke stažení:

Veřejná debata „Nebát se a jednat“ na Zlínském jaru, 10. 5. 2013 od 19 hod

Kurz občanské protikorupční sebeobrany ve Zlíně, 21. 5. 2013 od 17 hod


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.