Nájemní smlouvy uzavírané městskými částmi v Praze

Vydáno 11. 07. 2011

TIC při řešení podnětů od klientů narazila na problematiku týkající se rozhodování o pronájmech nemovitostí městskými částmi v Praze a dodržování zákona o Hlavním městě Praze v průběhu procesu schvalování konkrétních nájemních smluv.

Nakládání s majetkem Hlavního města Prahy a jeho městských částí upravuje zákon č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze. Jednotlivé městské části nakládají s majetkem svěřeným jim hlavním městem Prahou za podmínek stanovených zmíněným zákonem a Statutem.

V záležitosti uzavírání nájemních smluv se úprava zákona o hlavním městě Praze odlišuje od obecního zřízení (zákon č. 128/2000 Sb. o obcích), které dovoluje svěřit tuto působnost příslušnému odboru obecního úřadu nebo příspěvkové organizaci obce [§ 102 odst. 2 písm. m)]. Zákon o hlavním městě Praze nikde podobné ustanovení neobsahuje. Každý pronájem tedy musí schválit rada nebo zastupitelstvo městské části, jestliže si tuto záležitost k rozhodování vyhradí. Nutno však odlišit samotné rozhodování od výběru nájemníků. Agendu spojenou například s hodnocením nabídek (dle kritérií stanovených radou) nebo vypracování konkrétní nájemní smlouvy může jistě zajišťovat příslušný odbor úřadu městské části.

V praxi však dochází k postupu předvídanému obecním zřízením i v radách městských částí a potažmo i na úřadech městských částí v Praze, na jejichž fungování se však vztahuje výhradně zákon o hlavním městě Praze. K tomuto si TIC vyžádala posudek Odboru dozoru a kontroly Ministerstva vnitra České republiky (ke stažení zde), který jasně konstatuje nemožnost delegace působnosti v oblasti pronájmů na odbor úřadů městských částí.


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.