Monitoring prezidentských voleb – aktualizace hodnocení

Vydáno 20. 12. 2012

Protikorupční organizace Transparency International a Naši politici aktualizovaly hodnocení otevřenosti kampaní prezidentských kandidátů. Oceňujeme, že většina kandidátů začala zveřejňovat mnohem více informací. TI současně vyzývá kandidáty, aby zveřejnili své náklady za mediální reklamu, aby bylo možné porovnat standardnost získaných slev. Všechny Informace o projektu jsou na www.transparentnivolby.cz.

TI zveřejnila druhé kolo svého průběžného hodnocení prezidentských kandidátů podle zveřejňování informací ohledně financování jejich volebních kampaní. TI hodnotí benchmarkovým způsobem naplňování 13 předem stanovených kritérií; zdroji jsou odpovědi kandidátů, jejich webové prezentace, oficiální profily na sociálních sítích a relevantní prohlášení v celostátních médiích. Třetí kolo proběhne v prvním lednovém týdnu. Metodika hodnocení je k dispozici na: http://www.transparentnivolby.cz/?p=653.

 Hodnocení kandidátů k 15. prosinci:

Jan Fischer                             93 %

Táňa Fischerová                     91 %

Přemysl Sobotka                    84 %

Jiří Dienstbier                         83 %

Karel Schwarzenberg             80 %

Vladimír Franz                       79 %

Zuzana Roithová                    66 %

Miloš Zeman                          49 %

Vladimír Dlouhý                    36 %

Jana Bobošíková                    29 %

Tomio Okamura                     28 %


„Transparentnost financování kampaní je předpokladem pro postupné navracení důvěry v politiku. Dostatek zveřejněných informací zvyšuje možnost odhalovat nesrovnalosti a nekalosti kampaní“, dodává David Ondráčka, ředitel TI. Proto projekt pokračuje ve sledování reálných příjmů i výdajů kampaní a jejich srovnávání s ceníkovými cenami. TI vyzývá kandidáty ke zveřejnění cen mediální inzerce, aby bylo možné porovnat získané slevy a vyjasnit jejich vazbu k započítávání nákladů kampaně do zákonem stanoveného limitu. Přehled o financování jednotlivých kandidátů z jejich účtů najdete na: http://www.transparentnivolby.cz/?page_id=20; ceníkové náklady na kampaň na: http://www.transparentnivolby.cz/?p=668.

„Zaměřujeme se na přiměřenost slev na inzerci, spolupráci kandidátů s mediálními a PR agenturami, úplnost zveřejnění všech skutečných sponzorů nebo problém započítávání nákladů kampaně do zákonem stanoveného limitu, komentuje Petr Vymětal z katedry politologie FMV VŠE v Praze a člen správní rady TI.

„Další součástí projektu jsou životopisy kandidátů a jejich nejbližších spolupracovníků a jejich profilující kauzy.“ komentuje Jiří Fiala z občanského sdružení Naši politici. U každého kandidáta najdete odkaz, souhrnné informace jsou k dispozici na http://www.nasipolitici.cz/cs/volby/volby-prezidenta-2013.

TI chce tímto projektem přispět k nastavení vyšší laťky otevřenosti nejen prezidentských, ale všech dalších politických kampaní. Zároveň se snaží na praktických příkladech poukázat na konkrétní nedostatky zákonných pravidel pro financování stran a kampaní a pomoci je nastavit výrazně lépe. TI realizuje projekt společně s občanským sdružením Naši politici. Velký díl práce na něm odvádí také studenti Fakulty mezinárodních vztahů VŠE Praha.

Kontakt:

David Ondráčka (TI), tel: 605 814 786, ondracka@transparency.cz.


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.