Mnoho zemí, včetně České republiky, stále zavírá oči před uplácením v zemích, do kterých vyváží

Vydáno 14. 10. 2013

Publication cover imagePouze jedna pětina zemí OECD dodržuje Úmluvu o boji s podplácením veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích. Česká republika spadá do skupiny dvacítky zemí, které dělají jen velmi málo pro to, aby firmy a jejich zástupci nesli zodpovědnost za uplácení cizích vlád. Dalšími zeměmi, které jsou na tom podobně, jsou Brazílie, Japonsko, Jižní Korea a Nizozemí.

Transparency International ve své nejnovější zprávě Vývoz korupce – Zpráva o vývoji v zemích OECD za rok 2013 (angl. EXPORTING CORRUPTION – OECD PROGRESS REPORT 2013) varuje, že neochota ostatních zemí potýkat se s korupcí v zahraničí ohrožuje Úmluvu z roku 1997. Podle této zprávy 30 ze 40 zemí, které přistoupily k Úmluvě, prošetřuje uplácení v zahraničí jen zřídka nebo vůbec. Proto by vlády v zemích, které se zaměřují na export, měly udělat více pro to, aby zamezily svým firmám v úplatkářství, kterým si zajišťují cestu na mezinárodní trhy.

Podle zprávy Transparency International jsou země OECD neúspěšné v boji s korupcí v zahraničí z různých důvodů:

  • absence orgánů činných v trestním řízení, které by se zaměřovaly na zahraniční korupci,
  • rozpočtové škrty,
  • využití již existujících prostředky ke zlepšení situace.

Zpráva dále přináší několik doporučení pro Českou republiku, podle kterých by se například měla zlepšit spolupráce se zahraničními orgány činnými v trestním řízení. Obecně by se mělo zlepšit povědomí o riziku podplácení v zahraničí a měl by se přijmout kvalitní zákon o ochraně whistleblowerů. Také by měla být založena nezávislá protikorupční agentura nebo informační centrum, které by poskytovalo anonymní oznamovací služby, právní pomoc.

Celou zprávu v angl. najdete zde


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.