Mezinárodní srovnání financování politických stran

Publikováno: 26. září 2012

Financování politických stran je jedním ze stěžejních témat TI CZ. Podílela se proto také na mezinárodním projektu, který srovnával stávající situaci této oblasti v jednotlivých zemích střední a východní Evropy (Polska, Estonska, Moldávie nebo Gruzie). Díky němu vznikla webová stránka www.politicalfinance.org, kde lze nalézt veškerá důležitá data a pomocí jednoduchých funkcí zjistit, jaký je stav v jiné zemi a snadno ho porovnat s ČR.

Ze srovnání situace v těchto státech vyplynula také univerzální doporučení, která povedou vedoucí k větší průhlednosti a kontrolovatelnosti stranických peněz.

  1. Zvýšit dostupnost informací o dárcích politických stran a zdrojových dat (faktury, stvrzenky) o výdajích politických stran a volebních orgánů. Zvýšením dostupnosti chápeme usnadnění přístupu jak k originálům těchto dokumentů, tak k jejich kopiím prostřednictvím internetu.
     
  2. Posílit úlohu a fungování státních institucí zapojených do kontroly financování politických stran a volebních kampaní, jako je Národní volební komise nebo kontrolní úřad (typ a název instituce se liší podle země).
     
  3. V dlouhodobém horizontu zavést  financování politických stran ze státního rozpočtu spolu se zákazem nebo omezením financování politických stran a volebních kampaní právnickými osobami. Tyto změny by měly být zavedeny spíše „evolučním“ způsobem, s přihlédnutím k rozdílné úrovni rozvoje demokracie v zemích střední a východní Evropy.

Konkrétní doporučení pro Českou republiku, která pro oblast financování politických stran spolu s dalšími protikorupčními organizacemi TI CZ vypracovala a navrhla, si přečtěte zde