Mezinárodní srovnání financování politických stran

Vydáno 26. 09. 2012

Financování politických stran je jedním ze stěžejních témat TI CZ. Podílela se proto také na mezinárodním projektu, který srovnával stávající situaci této oblasti v jednotlivých zemích střední a východní Evropy (Polska, Estonska, Moldávie nebo Gruzie). Díky němu vznikla webová stránka www.politicalfinance.org, kde lze nalézt veškerá důležitá data a pomocí jednoduchých funkcí zjistit, jaký je stav v jiné zemi a snadno ho porovnat s ČR.

Ze srovnání situace v těchto státech vyplynula také univerzální doporučení, která povedou vedoucí k větší průhlednosti a kontrolovatelnosti stranických peněz.

  1. Zvýšit dostupnost informací o dárcích politických stran a zdrojových dat (faktury, stvrzenky) o výdajích politických stran a volebních orgánů. Zvýšením dostupnosti chápeme usnadnění přístupu jak k originálům těchto dokumentů, tak k jejich kopiím prostřednictvím internetu.
     
  2. Posílit úlohu a fungování státních institucí zapojených do kontroly financování politických stran a volebních kampaní, jako je Národní volební komise nebo kontrolní úřad (typ a název instituce se liší podle země).
     
  3. V dlouhodobém horizontu zavést  financování politických stran ze státního rozpočtu spolu se zákazem nebo omezením financování politických stran a volebních kampaní právnickými osobami. Tyto změny by měly být zavedeny spíše „evolučním“ způsobem, s přihlédnutím k rozdílné úrovni rozvoje demokracie v zemích střední a východní Evropy.

Konkrétní doporučení pro Českou republiku, která pro oblast financování politických stran spolu s dalšími protikorupčními organizacemi TI CZ vypracovala a navrhla, si přečtěte zde


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.