Městská policie Ostrov

Vydáno 11. 07. 2011

TIC na podzim 2010 prověřovala informace o tom, že se zástupce velitele městské policie ve městě Ostrov dopustil nezákonného jednání. Porušení svých povinností a zneužití pravomoci se měl dopustit tím, že několika řidičům snížil uložené blokové pokuty a z elektronické databáze odstranil tzv. trestné body.

V říjnu 2009 se tři řidiči nákladních automobilů místní stavební společnosti dopustili přestupků „zákazu vjezdu“. Přivolaní strážníci městské policie uložili každému z řidičů blokovou pokutu ve výši 1000 Kč a 1 bod. Údaje následně zanesli do příslušného elektronického systému.

Dle informací, které má TIC k dispozici se následující den zástupce velitele změnil kvalifikaci spáchaných přestupků jak na pokutových blocích, tak i v příslušné databázi a zaplacenou peněžní částku snížil na polovinu a zcela odstranil trestné body. Proti uložení pokuty v blokovém řízení se však nelze odvolat a neexistuje ani jiná možnost jak již uloženou sankci změnit.

TIC dospěla k závěru, že se zástupce velitele Městské policie Ostrov dopustil trestného činu zneužívání pravomoci veřejného činitele a obrátila se na státní zastupitelství v Karlových Varech podáním trestního oznámení.

Dva dny poté, co v lednu roku 2011 policie zajistila důkazy na služebně Městské policie Ostrov, byl zástupce velitele zastupitelstvem města pověřen plněním některých úkolů při řízení Městské policie Ostrov. Vzhledem k tomu, že TIC měla obavu, že postup, který zvolilo zastupitelstvo města, by mohl mít zásadní vliv na výsledky vyšetřování výše uvedené věci, napsalo otevřený dopis členům zastupitelstva města. Otevřený dopis ke stažení zde.

Poté, co bylo zástupci velitele Městské policie Ostrov sděleno obvinění z trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby, získala TIC informace, že setrvání velitele městské policie ve funkci může mít podstatný vliv na vyšetření celé události, a to především z důvodu možného ovlivňování svědků a dále, že již od konce ledna 2011 dochází v souvislosti s vyšetřováním této věci k účelovému snižování osobního ohodnocení strážníků, kteří jsou ve věci ochotni pravdivě vypovídat, a to ze strany velitele městské policie a dalšímu šikanóznímu jednání majícímu za cíl ovlivnit vyšetřování jeho osoby, případně se za nastalou situaci mstít. Z toho důvodu se TIC opětovně obrátila na členy zastupitelstva města Ostrov. Výzva členům zastupitelstva města Ostrov zde.

Zastupitelstvo města dne 5. 4. 2011 zrušilo pověření zástupce velitele městské policie plněním některých úkolů při řízení Městské policie Ostrov. Celou věc v současné době šetří policie.


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.