Měsíc podpory integrity a transparentnosti

Vydáno 15. 04. 2011

Cílem projektu „Měsíc podpory integrity a transparentnosti“ bylo vytvořit platformu pro širší diskusi o dvou základních podmínkách úspěšného boje s korupcí – zprůhlednění veřejných zakázek a profesionalizaci a apolitičnosti veřejné správy. Projekt samotný spočíval v realizaci tří seminářů na tato témata:

TRANSPARENTNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY – 24. února 2011 V Americkém centru

BUDOVÁNÍ PROFESIONÁLNÍ A APOLITICKÉ VEŘEJNÉ SPRÁVY – 10. března 2011 na Velvyslanectví Spolkové republiky Německo

MEZINÁRODNÍ PRÁVNÍ INSTRUMENTY PROTI KORUPCI – 24. března 2011 v Americkém centru

Protikorupční úsilí bylo zařazeno i do širšího mezinárodního rámce v podobě mezinárodních závazků vztahujících se na Českou republiku i podnikatelský sektor. Český pohled byl doplněn o zkušenosti expertů z Velké Británie, Německa a USA.

Závěry a doporučení z jednotlivých seminářů naleznete zde: 1. seminář, 2. seminář, 3. seminář. K dispozici je také publikace shrnující doporučení ze všech třech seminářů.

Projekt připravila a realizovala Transparency International – Česká republika a Respekt institut ve spolupráci a za podpory Britského velvyslanectví v Praze, velvyslanectví Spojených států amerických Praha, velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze a Nadace Open Society Fund Praha.

Britské velvyslanectví v Praze     Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze      Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze

Open Society Fund Praha

 


Štítky: Mapování korupce

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.