Mariánské lázně

Publikováno: 28. dubna 2011

Na právní poradnu TIC se obrátil jednatel soukromé společnosti, která se zúčastnila výběrového řízení na odkup pozemků ve vlastnictví města Mariánské lázně. Jednatel konkrétně poukazoval na pochybení města v rámci výběru z řad uchazečů o nabízené pozemky. Jako důvod pro netransparentní postup města uváděl vazby vítězné společnosti na některé osoby reprezentující město.

TIC si od města vyžádala veškeré podklady týkající se prodeje pozemků a zpracovala právní stanovisko, které potvrzovalo závěry klienta. TIC s uvedenými závěry oslovila vedení města a vyzvala zastupitele k tomu, aby nepověřili starostu k podpisu chystané smlouvy o budoucí kupní smlouvě.

Reakce ze strany vedení města byla negativní a k uzavření smluv mezi městem a vybraným uchazečem došlo. TIC nabídla klientovi právní zastoupení v žalobě na určení neplatnosti uzavřených smluv.

Jednalo se o typický případ strategické litigace. Cílem TIC bylo zde získat soudní rozhodnutí, které by postavilo najisto otázku, zda i smlouva o smlouvě budoucí je majetkoprávním úkonem obce dle § 39 zákona o obcích. Zastoupení poskytovalo TIC klientovi z toho důvodu, že z vlastní iniciativy by spor nezahájil.

 

Mariánské lázně

Publikováno: 26. dubna 2011

Na právní poradnu TIC se obrátil jednatel soukromé společnosti, která se zúčastnila výběrového řízení na odkup pozemků ve vlastnictví města Mariánské lázně. Jednatel konkrétně poukazoval na pochybení města v rámci výběru z řad uchazečů o nabízené pozemky.

Jako důvod pro netransparentní postup města uváděl vazby vítězné společnosti na některé osoby reprezentující město. TIC si od města vyžádala veškeré podklady týkající se prodeje pozemků a zpracovala právní stanovisko, které potvrzovalo závěry klienta.

TIC s uvedenými závěry oslovila vedení města a vyzvala zastupitele k tomu, aby nepověřili starostu k podpisu chystané smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Reakce ze strany vedení města byla negativní a k uzavření smluv mezi městem a vybraným uchazečem došlo. TIC nabídla klientovi právní zastoupení v žalobě na určení neplatnosti uzavřených smluv.

Jednalo se o typický případ strategické litigace. Cílem TIC bylo zde získat soudní rozhodnutí, které by postavilo najisto otázku, zda i smlouva o smlouvě budoucí je majetkoprávním úkonem obce dle § 39 zákona o obcích. Zastoupení poskytovalo TIC klientovi z toho důvodu, že z vlastní iniciativy by spor nezahájil.