Vladimír Králíček

předseda Dozorčí rady TI

Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, v současné době pracuje na katedře finančního účetnictví a auditingu, odbornou specializací je auditing, vnitřní a vnější kontroly, corporate governance. Je auditorem, v minulosti zastával pozici prezidenta Komory auditorů České republiky, působil i v Mezinárodní federaci účetních IFAC.

Bojujte proti korupci s námi.