Simona Petrů

asistentka

simona.petru@transparency.cz

Simona je studentkou 5. ročníku Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Během svého studia absolvovala studijní pobyty ve Spojeném království a v Rusku či zahraniční stáž v Evropském parlamentu, a také se věnovala organizování studentských vzdělávacích projektů. Zkušenosti v oblasti práva doposud nabírala v advokátní kanceláři či na Ministerstvu financí. Zaměřuje se zejména na téma lidských práv v mezinárodním kontextu, kterému se věnuje i ve své diplomové práci. Hovoří anglicky a rusky. Stáž v Transparency International absolvovala od dubna do prosince 2022.

Bojujte proti korupci s námi.