Šimon Pepřík

asistent právní poradny

peprik@transparency.cz

Student 5. ročníku Právnické fakulty Univerzity Karlovy. V průběhu studia absolvoval stáže v advokacii a justici a zahraniční studijní pobyt ve Španělsku. Mluví plynně anglicky a španělsky. Na stáž v Transparency International nastoupil v červenci 2019, postupně se začlenil jako stabilní součást týmu a to až do srpna 2020.

Bojujte proti korupci s námi.