Investigativa a analytika

Selma Kaymakci

stážistka

selma.kaymakci@transparency.cz

Studuje The English College in Prague. Na stáž nastoupila v červenci 2021. Práce s informacemi považuje v 21. století za velice důležitou, myslí si, že analýza volně dostupných informací je klíčem k ozdravění demokracie.

Bojujte proti korupci s námi.