Fundraising a komunikace

Radana Macháčková

stážistka

machackova@transparency.cz

Radana je studentkou oboru Management firem se specializací na marketing a reklamu. Při studiu se věnuje práci v oblasti komunikace. Zajímá se o témata z oblasti marketingu, udržitelnosti a etické spotřeby. Váží si každé výzvy a příležitosti k získávání nových zkušeností, mezi které patří i PR stáž v Transparency International, na kterou nastoupila v lednu roku 2020.

Bojujte proti korupci s námi.