Pavel Jiříček

právník

jiricek@transparency.cz

Vystudoval Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni. Po studiích pracoval dva roky v obecní samosprávě, kde měl na starosti především majetkoprávní agendu. Poté pracoval pět let v advokacii, kde se věnoval prakticky všem oblastem práva. Mluví anglicky.

V TI působí od listopadu 2018. Zde se věnuje mj. veřejným zakázkám a nástroji Pakty integrity, otázkám místního referenda, lobbingu, střetu zájmů, korupci ve sportu. Rovněž zabezpečuje právní agendu chodu TI a realizaci protikorupčních školení.

Bojujte proti korupci s námi.