Pavel Jiříček

právník

jiricek@transparency.cz

Vystudoval Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni. Po studiích pracoval dva roky v obecní samosprávě, kde měl na starosti především majetkoprávní agendu. Poté pracoval pět let v advokacii, kde se věnoval prakticky všem oblastem práva. Mluví anglicky. V TI působí od listopadu 2018.

Bojujte proti korupci s námi.