Investigativa a analytika

Patrícia Voľanská

stážistka

volanska@transparency.cz

Patrícia Voľanská je absolventkou bakalářského oboru žurnalistika na Filozofické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. Během studia se věnovala zejména tématu veřejných zakázek, a to s ohledem na jejich zakotvení v zákoně. Dále se zaměřovala na odhalování korupce na Slovensku za pomoci otevřených zdrojů a dat. Na stáž do Transparency nastoupila v červnu 2019.

Bojujte proti korupci s námi.