Naše projekty

Nikola Remešová

stážistka

Právě dokončuje magisterské studium oboru mediální studia se zaměřením na žurnalistiku na Univerzitě Palackého v Olomouci. Předchozí bakalářské studium se věnovala politologii. Díky spojení těchto dvou oborů se zajímám o veřejné dění v České republice. Stáž v TI vidí jako příležitost, jak se zapojit do praxe, která přispívá k lepší informovanosti společnosti. Na stáž v monitoringu voleb nastoupila v červnu 2021.

Bojujte proti korupci s námi.