Martin Hruška

projektový manažer

hruska@transparency.cz

Martin vystudoval Sociální geografii a regionální rozvoj na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. V rámci studií se na částečný úvazek a poté naplno přesunul do státní správy, kde vystřídal několik pozic i ministerstev. Měl možnost věnovat se mj. rizikům, nesrovnalostem, evaluacím či projektovému řízení externích zakázek.

V rámci TI se věnuje projektovému managementu. Tematicky se do této chvíle zabýval především fondy EU, mapováním transparentnosti veřejné správy/samosprávy v Česku či problematikou zadluženosti. Do TI nastoupil v prosinci 2019 a pracoval zde do července 2020.

Bojujte proti korupci s námi.