Investigativa a analytika

Kseniia Rudiuk

stážistka

rudiuk@transparency.cz

Je studentkou 1. ročníku Politologie a mezinárodních vztahu na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Na stáž do analytického a investigativního oddělení TI nastoupila v březnu 2021. Také aktivně působí v Politologickém klubu FSV UK. Mluví anglicky, rusky a německy.

Bojujte proti korupci s námi.