Naše projekty

Kateřina Kalinová

projektová manažerka

katerina.kalinova@transparency.cz

Vystudovala magisterský stupeň oboru sociální práce a sociální politika na Západočeské univerzitě v Plzni. V současné době pracuje na rigorózním projektu na katedře sociální práce FF UK v Praze.

Své pracovní zkušenosti má zejména v neziskové sféře, kdy řídila mnoho sociálně zaměřených projektů s celospolečenským přesahem.

Mluví plynně anglicky a domluví se portugalsky.

Do projektového týmu TI se přidala v srpnu 2023.

Bojujte proti korupci s námi.