Jan Pichrt

stážista

jan.pichrt@transparency.cz

V současné době je studentem 3. ročníku oboru Politologie a mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Mluví anglicky a ovládá základy ruštiny a španělštiny.

Na podzim roku 2022 nastoupil na stáž do PR sekce v rámci Transparency International ČR, kterou vykonával do ledna 2023.

Bojujte proti korupci s námi.