Investigativa a analytika

Emma Letham

stážistka

letham@transparency.cz

Studentka Teritoriálních studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Na stáž v Transparency International nastoupila v červnu 2020.

Bojujte proti korupci s námi.